InfoTrack Mantracking

InfoTrack sørger for enkel adgangskontroll og sporing av personell. 

Uforpliktende demo
hero-jobbies-7
Bilde19 InfoTrack
Bilde19 InfoTrack
FULL KONTROLL PÅ PERSONELL

Ha full kontroll - Vi hjelper deg!

Infotronics Mantracking benyttes bl.a på verft og andre lokasjoner med stor geografisk utstrekning. Hensikten er å sikre riktig adgang for personellet, ha oversikt over hvor personell befinner seg til enhver tid og gi personell og administratorer enkel tilgang til registrering og uthenting av informasjon ila arbeidsdagen. Ofte har man ulike adgangssystemer for ulike områder på lokasjonen. Med InfoTrack kan man administrere tilgang i en løsning på tvers av ulike systemer. Infotronics kan levere nødvendige terminaler for adgangskontroll, eller systemet kan integreres med eksisterende infrastruktur. 

TILPASS LØSNINGEN TIL DIN LOKASJON

Fleksibelt

Løsningen er fullt konfigurerbart, og kan integreres med en rekke ulike terminaltyper. Det er støtte for komplekse oppsett av terminalgrupper hvor tilgangen styres av personellets medlemskap i egne profiler. Profilene kan også benyttes til å kun gi tilgang avhengig av kompetansen til det enkelt personell. 

DISTRIBUERT TILGANGSSTYRING

Effektiv håndtering av adganger

InfoTrack har en egen modul for opprettelse og behandling av søknader om tilgang. Hver enkelt adgangsprofil kan ha en eier, og denne eieren får beskjed når det søkes om tilgang til profilen. Adgang innvilges aller avvises med et klikk, og personen har umiddelbart tilgang til den aktuelle sonen. 

FUNKSJONER

Utforsk InfoTrack

Her kan du utforske noen av funksjonene i InfoTrack.
Systemet er under stadig videreutvikling hvor nye moduler legges til.

Rapporter og innsikt

Man har umiddelbar oversikt over hvilket personell som befinner seg i en gitt sone, og hvor lenge de har vært der. Ulike rapporter som f.eks viser hvilke tilganger en enkelt person har er også lett tilgjengelig. 

Timefangst

Modulen for timefangst sikrer god kontroll og effektiv allokering av timer til prosjekt og kategori. Formenn kan se stemplinger for sitt personell, og sørge for fordeling av timene på en rask og brukervennlig måte. Alle endringer spores.

Integrasjoner

InfoTrack kan integreres med en rekke ulike systemer, f.eks styring av adgangskontrollsystemer, uthenting av personellister fra HR (f.eks fra SAP) og overføring av timelister for fakturering og oppfølging.

Maskinstyring

En modul i løsningen sørger for integrasjon med maskiner og utstyr i produksjonen. Hensikten er at kun personell med nødvendig kompetanse betjener utstyret. Styringen kan skje enten fra  mobil eller fra egne terminaler. 

Kompetansestyring

InfoTrack har en egen modul for kompetansestyring. Denne kan integreres med eksisterende HR system, eller informasjon om roller, kompetansekrav, kurs og sertifiseringer kan håndteres i modulen. 

Kortproduksjon

Adgangskort kan produseres direkte fra løsningen. Ulike layouter (f.eks for fast ansatte, innleide) settes opp, bilde kan tas direkte i løsningen (vha webkamerea) og kort med nødvendig informasjon skrives ut på standard kortskrivere. 

Bilde4

Vi hjelper deg!

Stol på oss - vi er her for å hjelpe deg. Vi bistår deg gjennom hele prosessen.

Ta kontakt med oss!