Start det nye året med å ta kontroll over betalingene i kantinen din

hero-jobbies-7

Godt nytt år! 🎉

Sparklers på glass krukke

For mange aktører i kantinebransjen er det en utfordring å legge til rette for riktig betaling fra gjestene. Både kantiner med en fast pris pr måltid (buffetmodell) og der man betaler for de enkelte varene opplever til tider stort svinn, altså at antall betalende gjester ikke stemmer overens med hvor mange som faktisk bruker kantinen. Hvordan kan et moderne betalingssystem som InfoPay være med og bidra til lavere svinn?  

For det første må betalingsløsningen oppleves som moderne og enkel å bruke. Man må sørge for at det å ta betaling ikke fører til køer og misnøye. InfoPay kan settes opp på en rekke forskjellige måter, der det mest effektive ofte er at gjester registrerer seg og handler eller fyller på kantinekontoen fra sin egen mobil. Dermed har man ikke behov for et fordyrende “kassepunkt” som også kan skape kø. 

Men, ved å flytte mer av kjøpsopplevelsen over til gjestens egen mobil risikerer man å miste noe av kontrollmekanismene ved alternative løsninger. Det er dessverre slik at svinn veldig ofte er et problem, men også at svinnprosent kan variere stort fra en kantine til en annen.  

Avhengig av hvordan man ønsker å adressere dette kan InfoPay tilpasses med mange ulike kontrollmekanismer. Etter en gjennomført transaksjon vil InfoPay generere en QR kode som fungerer som kjøpskvittering. Denne kan benyttes på ulike måter:  

For noen kantiner vil det være godt nok at man skanner QR-koden på et kontrollpunkt, hvor kjøpsbekreftelsen med varer vises på en skjerm for en enkel kontroll.  

I andre kantiner kan det være behov for fysisk sikring, f.eks ved at man har en fysisk port koblet til ved scanning av QR kode. InfoPay kan integreres med en rekke ulike porttyper, enten man ønsker “skyvedører”, dreiekors eller andre alternativer. Noen av fordelene med en slik løsninger er: 

  • Effektiv betalingsprosess: Brukerne kan betale med ett enkelt trykk, noe som reduserer ventetiden og forbedrer kantineeffektiviteten.  

  • Økt sikkerhet: QR-kode-teknologien sikrer at kun autoriserte brukere får tilgang, noe som styrker sikkerheten.  

  • Brukervennlighet: Integreringen av QR-koder gjør betalingsprosessen enkel og intuitiv, til fordel for både kunder og personale.  

  • Sporbare transaksjoner: InfoPay muliggjør sanntids sporing av transaksjoner, noe som er gunstig for kantineadministrasjonen. 

 

Ønsker du mer informasjon om hvordan InfoPay kan bidra til redusert svinn i din kantine? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, og la oss sammen skape et enda mer vellykket og bærekraftig kantineår! 🌟🍽️✨