InfoCamp: Sodexo opplever suksess med effektiv camp-drift

hero-jobbies-7

Infotronics InfoCamp – Samarbeid med Sodexo på Shell Nyhamna

gas-processing-and-export-facilities-at-nyhamna

Nyhamna landanlegg; Her prosesseres gassen fra Ormen Lange-feltet. Kilde: https://www.shell.no/

Vi ruller stadig ut ny funksjonalitet og nye kunder på InfoCamp, men den første kunden som tok den nye løsningen i bruk var Sodexo på deres drift av Shell sitt landanlegg på Nyhamna. 

Sodexo er godt kjent med Infotronics fra tidligere bruk av CIS på anlegget på Nyhamna. For et par år siden valgte man å implementere et bookingsystem fra en annen leverandør, men etter å ha hørt om planene for nye InfoCamp ble kontakten tatt opp på ny sommeren 2023. Man så flere områder hvor den eksisterende løsningen ikke dekket behovene fullt ut. Et av de viktigste behovene var knyttet til full oversikt over belegg og bevegelser i campen, spesielt i perioder med mye aktivitet. Man ønsket også en form for kvoter pr kontrakt, slik at man sikret at man klarte å oppfylle forpliktelsene for campen. I tillegg var oversikt over renhold, andre typer oppgaver og status på rom en svært viktig del for å sørge for effektiv drift.  

I løpet av de høsten 2023 var Sodexo tett involvert i utviklingen av InfoCamp. Astrid Brevik, Site manager for Sodexo, og Nina Raknes, Resepsjonsleder, har spilt en avgjørende rolle i prosjektet fra Sodexos side. Deres ekspertise og tilbakemeldinger har vært uvurderlige for å forme den nye versjonen til å møte bransjens behov og forventninger. Resultatet var en vellykket migrering og produksjonssetting av InfoCamp innenfor tidsrammer og frister som var avtalt.  

Sodexo har fremhevet rask respons og godt samarbeid i tilbakemeldingene til Infotronics. Vi setter stor pris på å jobbe tett med våre kunder for å forstå deres utfordringer og behov.  

Er du interessert i å lære mer om InfoCamp og hvordan det kan forbedre din camp-drift? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, priser eller eventuelle spørsmål du måtte ha. Vi ser frem til å være din partner for en mer effektiv og vellykket camp-drift.