hero-jobbies-7

Lagerstyring og Kalkyler i hotell bransjen

Reinhard Küttel

I hotellbransjen er effektiv lagerstyring og nøye utarbeidede kalkyler avgjørende for å oppnå suksess og lønnsomhet. Reinhard Küttel, Food and Beverage Manager på Thon Hotell Linne har ved å implementere KDV fått full kontroll over sitt lager og økonomiske ressurser. I denne artikkelen utforsker vi hvordan Reinhard har oppnådd gode resultater gjennom intelligent bruk av lagerstyring og kalkyler.

Reinhard Küttel: En mat- og drikke pionér 

Reinhard Küttel har dedikert store deler av sitt liv til mat- og drikkebransjen. Han begynte sin karriere som lærling i Sveits, Küttel sier selv: "Full kontroll over lagerbeholdning og økonomiske ressurser er sentralt i å oppnå suksess for meg". Han startet å bruke KDV i 1992 og har siden da brukt løsningen på samtlige steder han arbeidet.  

Kalkyler og lagerstyring i hjertet av driften

Küttel har innført KDV som nå spiller en sentral rolle i driften før han og medarbeiderne.

Reinhard sier: “KDV gjør det enkelt for oss å oppdatere og lage oppskrifter, og gir en direkte kalkyle samt anbefaling på pris for oppskriften. Dette hjelper vårt hotell å optimalisere tilbudet til våre gester”.

Kalkylesystemet gjør det mulig for Küttel å forutsi kostnadsendringer og raskt gjøre tilpasninger til skiftende markedsforhold. Han kan enkelt justere priser, optimalisere kostnadene og maksimere lønnsomheten.

Küttel har også implementert en grundig strategi for lagerstyring. Målsetningen er å minimere lagerkostnader, redusere tap på grunn av utdaterte varer og unngå unødvendig overfylling av lagrene.   

Resultater

Küttels innsats har gitt resultater. Hotellet han leder har opplevd økt lønnsomhet, økonomisk stabilitet og en sterkere konkurranseevne i bransjen. Samtidig har virksomheten blitt mer miljøbevisst, siden bedre kontroll har medført at reduksjon i unødvendig avfall.

Konklusjon

Reinhard Küttel er en inspirasjon for hotellbransjen, og hans evne til å mestre lagerstyring og kalkyler har vært nøkkelen til hans suksess. Hans historie demonstrerer hvordan intelligent bruk av data og teknologi kan føre til økt lønnsomhet, økonomisk stabilitet og en mer bærekraftig drift i en konkurranseutsatt bransje.