KDV - Full kontroll på planlegging

hero-jobbies-7

Ny modul i KDV – Effektiv produksjonsstyring i samarbeid med Kreativ Catering

For mange aktører i cateringbransjen er det utfordrende å ha full oversikt over hvor mye som skal produseres og til hvilken tid. Produksjonen må ses i sammenheng med hva man har på lager av ulike deloppskrifter(som bør brukes før utløpsdato) og status på den enkelt leveransen. Spesielt i perioder med stor pågang, mange samtidige ordrer og høyt press både på produksjon og leveranse kan situasjonen bli utfordrende. Resultatet er at man ikke produserer riktig mengde mat til riktig tid, at matavfallet øker og at marginene presses. 

Kreativ Catering er en en fremoverlent og innovativ aktør innenfor catering-bransjen. Deres integrering av digital teknologi i virksomheten har gjort det mulig å tilby en sømløs og effektiv cateringopplevelse til kundene. De bruker tilpassede digitale løsninger til å spore bestillinger og administrere lagerbeholdning. Resultatet er en mer effektiv drift og en bedre totalopplevelse for kundene.

I samarbeid med Kreativ Catering utvikler vi nå en ny produksjonsmodul i KDV. Modulen skal gi Kreativ Catering full kontroll over produksjonsplanleggingen ved å integrere salgsdata direkte fra hjemmesiden.

Med den nye produksjonsmodulen i KDV kan man enkelt skape og tilpasse produksjonsplanen ved å dra og slippe de ulike deloppskriftene som skal produseres. Vi har implementert et brukervennlig grensesnitt som gir umiddelbare varsler dersom det oppstår flaskehalser i produksjonsflyten, slik at planen kan justeres før leveringsdatoen.

KDV fungerer som en intelligent produksjonsrådgiver ved å lage prognoser for de forventede produksjonsmengdene. Samtidig får man muligheten til å bruke egen erfaring og kunnskap for å finjustere tallene i tråd med virksomhetens unike driftsbehov.

Ved slutten av planleggingsprosessen mottar kjøkkenet en detaljert produksjonsliste som viser nøyaktig hva som skal produseres den aktuelle dagen, inkludert de riktige mengdene og oppskriftene som skal følges. Når produksjonen er ferdig, genererer KDV etiketter for hvert produkt, inkludert batchnummer og holdbarhetsdato, og tilpasser antallet etiketter etter ønsket kontainere.

Denne integrerte produksjonsmodulen er designet for å effektivisere hele produksjonsprosessen, fra planlegging til levering. Vi er dedikert til å gi deg en sømløs opplevelse som optimaliserer dine ressurser og gir deg fullstendig kontroll over produksjonsflyten. Velkommen til den neste generasjonen av produksjonsstyring med KDV!

 

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon!