KDV og reduksjon av matsvinn

hero-jobbies-7

KDV og Matsvinnutvalgets anbefalinger

I Norge har vi forpliktet oss til å redusere matsvinn med 50% innen 2030. Det er etablert et eget Matsvinnutvalg som la frem sin rapport i forrige uke. Løsninger som KDV fra Infotronics kan være en viktig faktor for gjennomføring av flere av tiltakene som er beskrevet i rapporten.

8-removebg-preview

Hva er KDV?

KDV er et system som bidrar til effektiv håndtering av varetelling og lagerstyring, med det formål å bl.a minimere matsvinn. Verktøyet gir bedrifter muligheten til å ha full oversikt over sine lagerbeholdninger og redusere unødvendige avfallsmengder.

Måling og rapportering

Rapporten fra Matsvinnutvalget identifiserer mangler på harmonisering/standardisering av måling og rapportering som en sentral barriere for reduksjon av matsvinn. Ved å ta i bruk en løsning som KDV vil man i større grad sørge for denne type harmonisering på tvers av lokasjoner og virksomheter. Ved å analysere nøkkelparametere som salg, forbruk og restlager, kan KDV peke ut områder der det er størst risiko for overskudd eller avfall. Dette gir bedrifter muligheten til å iverksette målrettede tiltak for å redusere svinn.

 

Optimalisering av lagerbeholdning

KDV gir bedriftene muligheten til å optimalisere lagerbeholdningen ved å sørge for riktig balanse mellom tilgjengelighet og etterspørsel, for å unngå overproduksjon. Dette reduserer ikke bare matsvinn, men kan også bidra til å øke lønnsomheten ved å forhindre overinvestering i lager.

 

Samsvar med regjeringens initiativer

Rapporten fra Matsvinnutvalget peker på flere interessante områder som er relevant for KDV. For eksempel at manglende matfaglig kompetanse for å kunne ta i bruk rester, og mangel på gode rutiner i ulike virksomhetstyper er barrierer mot å redusere matsvinnet. Ved å ta i bruk en felles løsning for oppskriftshåndtering og deling som KDV vil man på en enklere måte sørge for deling av kompetanse og etablering av rutiner i en virksomhet.

Et annet eksempel er standardisering av rammeverk for rapportering av matsvinn. Et moderne verktøy som KDV vil enkelt kunne legge til rette for og sørge for innsending og rapportering til de ordninger som etableres sentralt på en automatisert og svært effektiv måte.

Konklusjon:

KDV fremstår som en verdifull ressurs i arbeidet mot matsvinn, og bruken av dette verktøyet kan ha positive ringvirkninger både for bedrifter og samfunnet som helhet. Gjennom å identifisere svinnpunkter og optimalisere lagerbeholdningen, blir bedrifter i stand til å ta konkrete skritt mot å redusere sitt klimaavtrykk og bidra til den nasjonale innsatsen for å bekjempe matsvinn.

Ved å ta i bruk KDV tar bedrifter et viktig skritt mot en bærekraftig og effektiv ressursforvaltning, og dette er i tråd med regjeringens initiativer for å styrke arbeidet mot matsvinn i Norge.